Vera Wang For Men

为他选择一款香水,诠释二人世界最亲密的浓情爱意。爱人拥你入怀,他的气味撩拨起如火激情,让你迷醉。这款香水幻化成他的存在,呼吸之间,释放甜蜜回忆和炙热情欲。

购买 VERA WANG FOR MEN

Select your country
& language preference
  • Global
  • Global Site